Free from

Preservatives, animal-by-products and stereotypes.

Products

Free from

Preservatives, animal-by-products and stereotypes.

Products

Free from

Preservatives, animal-by-products and stereotypes.

Products

Free from

Preservatives, animal-by-products and stereotypes.

Products

Girl in sofa holding NAIA drink Climber carrying NAIA drink

Friends of Naia

Vi står inte ensamma på vår resa mot innovativa funktionsdrycker. Vi står tillsammans med våra vänner, Friends of Naia — aktiva människor som verkar inom olika sfärer och områden.

Hipster guy stretching

 

Free from

Preservatives, artificial coloring and the pressure to take a selfie every time you go to the gym.

The Naia Initiative

Namnet Naia kommer från en hopslagning av två ord med inspiration från den grekiska mytologin, nämligen Gaia, det antika ordet för Moder Jord, och Najad — vattennymfer som enligt legenden skyddade vattendrag och källor. De kunde ge vatten läkande och magiska egenskaper, till exempel ett längre liv. Man skulle kunna säga att de gav vattnet funktionella egenskaper.

Definitionen av ordet initiativ är att ha förmågan att bedöma vad som behöver göras och att vidta nödvändiga åtgärder för att få det gjort. Vårt mål är att få fler människor att upptäcka och uppskatta drycker som gör mer än att bara släcka törsten.

Vi är övertygade om att vägen dit handlar om transparens, tydlighet och innovation samt frigöra sig från förlegade värderingar och stereotypa uttryck.

The Naia Initiative grundades i Stockholm 2018 och vår tillverkning sker i Sverige.